Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
1062/STC-TCDN Công văn 25/06/2018 Về việc kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người lao động thiếu số theo Quyết định số 42/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
199/QĐ-STC Quyết định 30/05/2018 Về việc phê duyệt danh sách bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý
888/STC-VP Công văn 30/05/2018 Về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ.
879/STC-HCSN Công văn 28/05/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018
709/STC-VP Công văn 04/05/2018 Về việc nhắc nhở tham dự lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
706/STC-VP Công văn 04/05/2018 Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính
705/STC-QLNS Công văn 04/05/2018 Về việc đôn đốc gửi báo cáo xây dựng KH thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND