Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
97/STC-QLGCS Công văn 17/01/2018 V/v đăng ký nhu cầu, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản
64/STC-THTK Công văn 15/01/2018 V/v triển khai tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cập nhật Thông tư 107/2017/TT-BTC
02/GM-STC Giấy mời 09/01/2018 V/V tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017; triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018
14/STC-QLNS Công văn 08/01/2018 V/v tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018
01/TB-STC Thông báo 03/01/2018 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 01/2018
147/GM-STC Giấy mời 29/12/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018
2081/STC-HCSN Công văn 26/12/2017 V/V cấp kinh phí thực hiện NĐ 47/2017/NĐ-CP