Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
69/STC-GM Giấy mời 21/07/2017 Giấy mời về việc đề nghị thẩm định hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích
67/STC-GM Giấy mời 21/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất (14h ngày 24/7/2017 tại phòng họp tầng 2 Sở Tài chính)
1108/STC-THTK Công văn 21/07/2017 Về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn TABMIS
1084/STC-QLNS Công văn 17/07/2017  Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và KH tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 ,
66/GM-STC Giấy mời 17/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất - 14h ngày 19/7/2017
196/BC-STC Báo cáo 17/07/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2017
1083/STC-NS Công văn 17/07/2017 Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở ,