Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
301/BC-STC Báo cáo 17/11/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2017
122/GM-STC Giấy mời 09/11/2017 Về việc tổ chức hội nghị làm việc với các ngành
1790/STC-THTK Công văn 09/11/2017 Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS
1774/STC-HCSN Công văn 08/11/2017 Về việc rà soát các đơn vị SNCL đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
246/TB-STC Thông báo 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban khối Tài chính quý III năm 2017
245//TB-STC Thông báo 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 11/2017
116/GM-STC Giấy mời 31/10/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017