Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
214/BC-STC Báo cáo 15/09/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2017
1437/STC-NS Công văn 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
1379/STC-HCSN Công văn 06/09/2017 Về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
206/TB-STC Thông báo 05/09/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 9/2017
87/GM-STC Giấy mời 30/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 9/2017
81/GM-STC Giấy mời 23/08/2017 Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ
1270/STC-VP Công văn 21/08/2017 Về việc không tổ chức tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành