Tuyên truyền phổ biến PL

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Thông tư số 86/2017/TT-BTC hướng...

Bộ Tài chính ban hành thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ngày 09/8/2017 Bộ Tài chính ban hành thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu . Thông tư áp dụng cho Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và...

Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 06/9/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn số 4193/KBNN-KSC về tăng cường công tác kiểm soát chi năm 2017 gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ...

Hướng dẫn triển khai quy định về thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Luật giá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; Ngay sau đó Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện; tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 803/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Quy định về thẩm định giá...

Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày 17/7/2017, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị...

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9/1945: Một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn!

Bác Hồ khẳng định: Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám "chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử...

Thông tin nội dung pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; ngày 13/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đốiu với chủ đề Đất...

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngày 08/8/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản 2685/UBND-NC về việc nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh. Theo đó, để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2017 và những năm tiếp...

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Thực hiện Công văn số 2678/BTP-PBGDPL ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017. Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Sở Tư pháp Bắc Giang đã có Công văn số 597/STP-PBGDPL về việc triển khai...

Khai thác hệ thống thông tin pháp luật

Được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chạy thử nghiệm Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 và chính thức đưa vào vận hành từ tháng 9...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL