Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 214/BC-STC Sở Tài chính 15/09/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2017
2 1437/STC-NS Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
3 1379/STC-HCSN Sở Tài chính 06/09/2017 Về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4 206/TB-STC Sở Tài chính 05/09/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 9/2017
5 87/GM-STC Sở Tài chính 30/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 9/2017
6 81/GM-STC Sở Tài chính 23/08/2017 Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ
7 1270/STC-VP Sở Tài chính 21/08/2017 Về việc không tổ chức tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành
8 214/BC-STC Sở Tài chính 17/08/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2017
9 1244/STC-VP Sở Tài chính 15/08/2017 Về việc lập danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ
10 1240/STC-VP Sở Tài chính 15/08/2017 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
11 191/TB-STC Sở Tài chính 07/08/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 8/2017
12 1188/STC-QLGCS Sở Tài chính 03/08/2017 Về việc đề nghị cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh
13 75/GM-STC Sở Tài chính 03/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8/2017
14 2597/UBND-KT UBND Tỉnh 02/08/2017 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 7953/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
15 1177/STC-HCSN Sở Tài chính 01/08/2017 Về việc lập chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí cập nhật danh mục TTHC vào phần mềm điện tử theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
16 1162/STC-VP Sở Tài chính 01/08/2017 Về việc thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
17 2573/UBND-KT UBND Tỉnh 31/07/2017 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP
18 1159/STC-VP Sở Tài chính 31/07/2017 Về việc rà soát danh mục TTHC và xây dựng chi tiết quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử
19 71/GM-STC Sở Tài chính 27/07/2017 Về việc tham gia hội thảo về chuyên đề Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
20 2542/UBND-KT UBND Tỉnh 27/07/2017 Về việc phối hợp triển khai Đề án " Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNN "
21 150/TB-BCĐ Sở Tài chính 24/07/2017  Thông báo đánh giá nội bộ
22 2471/UBND-KT UBND Tỉnh 24/07/2017 Về việc đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
23 203/BC-STC Sở Tài chính 25/07/2017 Báo cáo tình hình giá cả thị trường công tác quản lý giá tháng 7 và chương trình công tác quản lý giá tháng 8 năm 2017
24 1133/STC-THTK Sở Tài chính 25/07/2017 Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2018 - 2020
25 1132/STC-THTK Sở Tài chính 25/07/2017 Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2018 - 2020
26 69/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017 Giấy mời về việc đề nghị thẩm định hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích
27 67/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất (14h ngày 24/7/2017 tại phòng họp tầng 2 Sở Tài chính)
28 1108/STC-THTK Sở Tài chính 21/07/2017 Về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn TABMIS
29 1084/STC-QLNS Sở Tài chính 17/07/2017  Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và KH tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 ,
30 1081/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP  6 tháng đầu năm 2017

Trang