Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 301/BC-STC Sở Tài chính 17/11/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2017
2 122/GM-STC Sở Tài chính 09/11/2017 Về việc tổ chức hội nghị làm việc với các ngành
3 1790/STC-THTK Sở Tài chính 09/11/2017 Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS
4 1774/STC-HCSN Sở Tài chính 08/11/2017 Về việc rà soát các đơn vị SNCL đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
5 246/TB-STC Sở Tài chính 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban khối Tài chính quý III năm 2017
6 245//TB-STC Sở Tài chính 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 11/2017
7 116/GM-STC Sở Tài chính 31/10/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017
8 1716/STC-QLGCS Sở Tài chính 26/10/2017 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô hiện tại và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản
9 112/GM-STC Sở Tài chính 25/10/2017 V/V tổ chức giao ban khối tài chính quý III/2017
10 14065/BTC-QLCS Bộ Tài chính 19/10/2017 Về việc xử lý một số vẫn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN
11 107/GM-STC Sở Tài chính 20/10/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban quý III/2017 khối kinh tế
12 1640/STC-ĐT Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc kiểm tra công tác quyết toán năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
13 1637/STC-HCSN Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP tháng 7, 8, 9, 10 năm 2017
14 1635/STC-HCSN Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
15 102/STC-GM Sở Tài chính 16/10/2017 Về việc triển khai KH thoái vốn, họp ngày 20/10
16 3526/KH-UBND UBND Tỉnh 13/10/2017 Kế hoạch thực hiện đề án " Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
17 1601/STC-VP Sở Tài chính 11/10/2017 Về viêc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018
18 1575/STC-VP Sở Tài chính 09/10/2017 Về việc đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2018
19 1561/STC-HCSN Sở Tài chính 06/10/2017 Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động
20 1543/STC-QLNS Sở Tài chính 04/10/2017 Về việc thực hiện một số nội dung của mục lục NSNN
21 99/GM-STC Sở Tài chính 02/10/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10/2017
22 1453/STC-QLNS Sở Tài chính 19/09/2017 Về việc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
23 261/QĐ-STC Sở Tài chính 19/09/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Sở Tài chính
24 243/BC-STC Sở Tài chính 19/09/2017 Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2017
25 214/BC-STC Sở Tài chính 15/09/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2017
26 1437/STC-NS Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
27 92/GM-STC Sở Tài chính 18/09/2017 Về việc tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
28 1438/STC-THTK Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc triển khai thí điểm phần mềm kế toán xã KTXA 6.5
29 1436/STC-QLNS Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017 xây dựng dự toán NS năm 2018
30 213/TB-STC Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính

Trang