Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 381/BC-STC Sở Tài chính 16/11/2018 Báo cáo  kết quả công tác tháng 11/2018
2 2049/STC-QLNS Sở Tài chính 14/11/2018  Về việc cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 1 năm 2019 
3 153/GM-STC Sở Tài chính 07/11/2018 Giấy mời tổ chức hội nghị về dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2019 với một số huyện, thành phố
4 1984/STC-QLNS Sở Tài chính 07/11/2018 Về việc quyết toán kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP bổ sung đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018
5 1964/STC-VP Sở Tài chính 05/11/2018 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
6 1962/STC-HCSN Sở Tài chính 05/11/2018 Về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 130/2015/NĐ-CP; NĐ số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2018
7 346/BC-STC Sở Tài chính 25/10/2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 10; chương trình công tác quản lý giá tháng 11 năm 2018
8 1875/STC-QLGCS Sở Tài chính 24/10/2018 Về việc đăng tải thông tin về tài sản công trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
9 1871/STC-HCSN Sở Tài chính 24/10/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10 337/BC-STC Sở Tài chính 17/10/2018 Báo cáo kết quả công tác tháng 10/2018
11 1827/STC-VP Sở Tài chính 17/10/2018 Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính
12 334/QĐ-STC Sở Tài chính 12/10/2018 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
13 1754/STC-ĐT Sở Tài chính 08/10/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018
14 316/BC-STC Sở Tài chính 25/09/2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 08 và quý III/2018; chương trình công tác quản lý giá tháng 09 năm 2018
15 1682/STC-QLGCS Sở Tài chính 25/09/2018 Về việc đôn đốc đề xuất diện tích chuyên dùng
16 1681/STC-VP Sở Tài chính 25/09/2018 Về việc tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước
17 301/BC-STC Sở Tài chính 17/09/2018 Báo cáo kết quả công tác tháng 9/2018
18 1591/STC-QLNS Sở Tài chính 14/09/2018 Về việc báo cáo bổ sung biểu mẫu nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018
19 1571/STC-QLNS Sở Tài chính 12/09/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021
20 1550/STC-ĐT Sở Tài chính 10/09/2018 Về việc khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư
21 282/BC-STC Sở Tài chính 28/08/2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 8 và chương trình công tác quản lý giá tháng 9 năm 2018
22 1462/STC-QLNS Sở Tài chính 27/08/2018 Về việc rà soát dự toán NSNN năm 2019
23 1432/STC-QLGCS Sở Tài chính 21/08/2018 Về việc triển khai thực hiện quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh
24 1431/STC-VP Sở Tài chính 21/08/2018 Về việc điều chỉnh thời gian tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn
25 279/BC-STC Sở Tài chính 17/08/2018 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2018
26 1417/STC-VP Sở Tài chính 20/08/2018 Về việc bồi dưỡng, tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn
27 1384/STC-QLNS Sở Tài chính 10/08/2018 Về việc  báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018 ,
28 1357/STC-VP Sở Tài chính 08/08/2018 Về việc không tổ chức đón, tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành Tài chính (28/8)
29 1351/STC-THTK Sở Tài chính 07/08/2018 Về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS
30 1336/STC-VP Sở Tài chính 08/08/2018 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước

Trang