Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 1108/STC-THTK Sở Tài chính 21/07/2017 Về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn TABMIS
2 1084/STC-QLNS Sở Tài chính 17/07/2017  Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và KH tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 ,
3 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất - 14h ngày 19/7/2017
4 196/BC-STC Sở Tài chính 17/07/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2017
5 1083/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở ,
6 1061/STC-VP Sở Tài chính 10/07/2017 V/V mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
7 176/QĐ-STC Sở Tài chính 06/07/2017 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Giang
8 175/QĐ-STC Sở Tài chính 06/07/2017 Quyết định thành lập hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá Nhà nước về giá máy móc, thiết bị thực hiện Hạng mục nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Koong (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần Bắc Giang
9 191/BC-STC Sở Tài chính 07/07/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
10 190/BC-STC Sở Tài chính 06/07/2017 BC kết quả việc xây dựng, nâng cấp phiên bản và áp dụng hệ thống, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 tháng 7 năm 2017
11 188/BC-STC Sở Tài chính 05/07/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
12 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017 V/V tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở
13 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017 V/V tổ chức hội nghị các ngành có liên quan làm rõ ý kiến của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang
14 995/STC-QLGCS Sở Tài chính 26/06/2017 V/V thông báo giá bán lẻ gạo tẻ Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 6/2017
15 179/BC-STC Sở Tài chính 27/06/2017 Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2017
16 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017 V/V tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017  
17 948/STC-PG Sở Tài chính 19/06/2017 V/V thông báo giá bán lẻ gạo tẻ thường Khang dân tháng 6/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
18 911/STC-NS Sở Tài chính 14/06/2017 Tập huấn Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
19 157/QĐ-STC Sở Tài chính 12/06/2017 V/V thành lập tổ kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã Ninh Sơn huyện Việt Yên năm 2016
20 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 6/2017    
21 810/STC-HCSN Sở Tài chính 02/06/2017 V/V hướng dẫn nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí
22 134/BC-STC Sở Tài chính 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II và 6 tháng đầu năm 2017
23 133/BC-STC Sở Tài chính 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2017
24 778/STC-NS Sở Tài chính 30/05/2017 V/V gửi báo cáo phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
25 809/STC-NS Sở Tài chính 01/06/2017 V/V tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung NĐ 64/2008/NĐ-CP
26 802/STC-HCSN Sở Tài chính 01/06/2017 V/V báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017
27 788/STC-HCSN Sở Tài chính 01/06/2017 V/V đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập
28 780/STC-NS Sở Tài chính 30/05/2017 V/v tham gia dự thảo Quyết định và Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
29 131/BC-STC Sở Tài chính 01/06/2017 Báo cáo  kết quả xây dựng, nâng cấp phiên bản và áp dụng hệ thống, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 tháng 6 và quý II năm 2017
30 50/GM-STC Sở Tài chính 31/05/2017 Giấy mời v/v tiến hành thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cho ý kiến về phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Bưu điện tỉnh Bắc Giang thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang    

Trang