Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
31 1635/STC-HCSN Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
32 102/STC-GM Sở Tài chính 16/10/2017 Về việc triển khai KH thoái vốn, họp ngày 20/10
33 3526/KH-UBND UBND Tỉnh 13/10/2017 Kế hoạch thực hiện đề án " Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
34 1601/STC-VP Sở Tài chính 11/10/2017 Về viêc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018
35 1575/STC-VP Sở Tài chính 09/10/2017 Về việc đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2018
36 1561/STC-HCSN Sở Tài chính 06/10/2017 Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động
37 1543/STC-QLNS Sở Tài chính 04/10/2017 Về việc thực hiện một số nội dung của mục lục NSNN
38 99/GM-STC Sở Tài chính 02/10/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10/2017
39 1453/STC-QLNS Sở Tài chính 19/09/2017 Về việc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
40 261/QĐ-STC Sở Tài chính 19/09/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Sở Tài chính
41 243/BC-STC Sở Tài chính 19/09/2017 Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2017
42 214/BC-STC Sở Tài chính 15/09/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2017
43 1437/STC-NS Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
44 92/GM-STC Sở Tài chính 18/09/2017 Về việc tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
45 1438/STC-THTK Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc triển khai thí điểm phần mềm kế toán xã KTXA 6.5
46 1436/STC-QLNS Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017 xây dựng dự toán NS năm 2018
47 213/TB-STC Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
48 90/STC-GM Sở Tài chính 15/09/2017 Giấy mời dự hội nghị xem xét và trao đổi các nội dung theo đề nghị của Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang - 14h ngày 19/9/2017
49 1379/STC-HCSN Sở Tài chính 06/09/2017 Về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
50 206/TB-STC Sở Tài chính 05/09/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 9/2017
51 87/GM-STC Sở Tài chính 30/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 9/2017
52 81/GM-STC Sở Tài chính 23/08/2017 Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ
53 1270/STC-VP Sở Tài chính 21/08/2017 Về việc không tổ chức tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành
54 214/BC-STC Sở Tài chính 17/08/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2017
55 1244/STC-VP Sở Tài chính 15/08/2017 Về việc lập danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ
56 1240/STC-VP Sở Tài chính 15/08/2017 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
57 191/TB-STC Sở Tài chính 07/08/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 8/2017
58 1188/STC-QLGCS Sở Tài chính 03/08/2017 Về việc đề nghị cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh
59 75/GM-STC Sở Tài chính 03/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8/2017
60 2597/UBND-KT UBND Tỉnh 02/08/2017 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 7953/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Trang