Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
61 1177/STC-HCSN Sở Tài chính 01/08/2017 Về việc lập chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí cập nhật danh mục TTHC vào phần mềm điện tử theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
62 1162/STC-VP Sở Tài chính 01/08/2017 Về việc thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
63 2573/UBND-KT UBND Tỉnh 31/07/2017 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP
64 1159/STC-VP Sở Tài chính 31/07/2017 Về việc rà soát danh mục TTHC và xây dựng chi tiết quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử
65 71/GM-STC Sở Tài chính 27/07/2017 Về việc tham gia hội thảo về chuyên đề Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
66 2542/UBND-KT UBND Tỉnh 27/07/2017 Về việc phối hợp triển khai Đề án " Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNN "
67 150/TB-BCĐ Sở Tài chính 24/07/2017  Thông báo đánh giá nội bộ
68 2471/UBND-KT UBND Tỉnh 24/07/2017 Về việc đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
69 203/BC-STC Sở Tài chính 25/07/2017 Báo cáo tình hình giá cả thị trường công tác quản lý giá tháng 7 và chương trình công tác quản lý giá tháng 8 năm 2017
70 1133/STC-THTK Sở Tài chính 25/07/2017 Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2018 - 2020
71 1132/STC-THTK Sở Tài chính 25/07/2017 Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2018 - 2020
72 69/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017 Giấy mời về việc đề nghị thẩm định hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích
73 67/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất (14h ngày 24/7/2017 tại phòng họp tầng 2 Sở Tài chính)
74 1108/STC-THTK Sở Tài chính 21/07/2017 Về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn TABMIS
75 1084/STC-QLNS Sở Tài chính 17/07/2017  Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và KH tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 ,
76 1081/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP  6 tháng đầu năm 2017
77 1081/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP  6 tháng đầu năm 2017
78 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất - 14h ngày 19/7/2017
79 196/BC-STC Sở Tài chính 17/07/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2017
80 1083/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở ,
81 1061/STC-VP Sở Tài chính 10/07/2017 V/V mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
82 176/QĐ-STC Sở Tài chính 06/07/2017 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Giang
83 175/QĐ-STC Sở Tài chính 06/07/2017 Quyết định thành lập hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá Nhà nước về giá máy móc, thiết bị thực hiện Hạng mục nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Koong (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần Bắc Giang
84 191/BC-STC Sở Tài chính 07/07/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
85 190/BC-STC Sở Tài chính 06/07/2017 BC kết quả việc xây dựng, nâng cấp phiên bản và áp dụng hệ thống, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 tháng 7 năm 2017
86 188/BC-STC Sở Tài chính 05/07/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
87 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017 V/V tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở
88 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017 V/V tổ chức hội nghị các ngành có liên quan làm rõ ý kiến của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang
89 995/STC-QLGCS Sở Tài chính 26/06/2017 V/V thông báo giá bán lẻ gạo tẻ Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 6/2017
90 179/BC-STC Sở Tài chính 27/06/2017 Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2017

Trang