Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
91 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017 V/V tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017  
92 948/STC-PG Sở Tài chính 19/06/2017 V/V thông báo giá bán lẻ gạo tẻ thường Khang dân tháng 6/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
93 911/STC-NS Sở Tài chính 14/06/2017 Tập huấn Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
94 157/QĐ-STC Sở Tài chính 12/06/2017 V/V thành lập tổ kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã Ninh Sơn huyện Việt Yên năm 2016
95 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 6/2017    
96 810/STC-HCSN Sở Tài chính 02/06/2017 V/V hướng dẫn nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí
97 134/BC-STC Sở Tài chính 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II và 6 tháng đầu năm 2017
98 133/BC-STC Sở Tài chính 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2017
99 778/STC-NS Sở Tài chính 30/05/2017 V/V gửi báo cáo phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
100 809/STC-NS Sở Tài chính 01/06/2017 V/V tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung NĐ 64/2008/NĐ-CP
101 802/STC-HCSN Sở Tài chính 01/06/2017 V/V báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017
102 788/STC-HCSN Sở Tài chính 01/06/2017 V/V đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập
103 780/STC-NS Sở Tài chính 30/05/2017 V/v tham gia dự thảo Quyết định và Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
104 131/BC-STC Sở Tài chính 01/06/2017 Báo cáo  kết quả xây dựng, nâng cấp phiên bản và áp dụng hệ thống, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 tháng 6 và quý II năm 2017
105 50/GM-STC Sở Tài chính 31/05/2017 Giấy mời v/v tiến hành thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cho ý kiến về phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Bưu điện tỉnh Bắc Giang thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang    
106 787/STC-THTK Sở Tài chính 31/05/2017 V/V đăng ký nhu cầu tập huấn phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến
107 128/BC-STC Sở Tài chính 31/05/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
108 775/STC-NS Sở Tài chính 29/05/2017 V/V tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung NĐ 64/2008/NĐ-CP
109 58/TTr-STC Sở Tài chính 18/05/2017 Về việc đề nghị xét tặng "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
110 700/STC-HCSN Sở Tài chính 15/05/2017 V/V tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ
111 54/TTr-STC Sở Tài chính 11/05/2017 V/V công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
112 37/GM-STC Sở Tài chính 03/05/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5/2017
113 80/BC-STC Sở Tài chính 25/04/2017 Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 4 và chương trình công tác quản lý giá tháng 5 năm 2017
114 571/STC-THTK Sở Tài chính 21/04/2017 V/V thực hiện kê khai hồ sở, nhận kết quả cấp mã số quan hệ NS dịch cụ công mức độ 4 trên mạng Internet  
115 78/BC-STC Sở Tài chính 21/04/2017 Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng biên chế hành chính năm 2017
116 562/STC-HCSN Sở Tài chính 20/04/2017 V/V báo cáo nhu cầu thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ
117 559/STC-THTK Sở Tài chính 19/04/2017 V/v tập huấn Thông tư 185/2015/TT-BTC và hướng dẫn kê khai hồ sơ cấp mã số trực tuyến dịch vụ công mức độ 4
118 73/BC-STC Sở Tài chính 18/04/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 4/2017
119 72/BC-STC Sở Tài chính 18/04/2017 Báo cáo đánh giá thực hiện phân cấp NS các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2016; Xây dựng quy định phân cấp NS các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Bắc Giang  
120 495/STC-THTK Sở Tài chính 11/04/2017 V/V gửi báo cáo theo quy định của TT 15/2013/TT-BTC (Các phòng thuộc Sở)

Trang