Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
121 517/STC-THTK Sở Tài chính 13/04/2017  Về việc chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS
122 68/BC-STC Sở Tài chính 12/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 3/2017
123 69/BC-STC Sở Tài chính 12/04/2017 Báo cáo kết quả việc xây dựng, nâng cấp phiên bản và áp dụng hệ thống, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 tháng 4 năm 2017
124 79/TB-STC Sở Tài chính 11/04/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 4/2017  
125 496/STC-THTK Sở Tài chính 11/04/2017 V/V gửi báo cáo theo quy định của TT 15/2013/TT-BTC (Cho các Sở, ban, ngành)
126 33/GM-STC Sở Tài chính 07/04/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 4/2017
127 457/STC-TKTH Sở Tài chính 04/04/2017 Về việc đôn đốc nhập liệu, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản trên phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến  
128 30/GM-STC Sở Tài chính 04/04/2017 Giấy mời họp với Cục thuế tỉnh, UBND TP Bắc Giang (8h30 ngày 10/4/2017)
129 39/TTr_STC Sở Tài chính 31/03/2017 Tờ trình xây dựng lộ trình giảm xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
130 48/BC-STC Sở Tài chính 17/03/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2017
131 52/TB-STC Sở Tài chính 17/03/2017 Thông báo kết luận giao ban tháng 3/2017
132 367/STC-THTK Sở Tài chính 16/03/2017 V/V tập huấn phần mềm QLNS 8.0 đáp ứng Luật NSNN số 83/2015/QH13
133 20/GM-STC Sở Tài chính 10/03/2017 Giấy mời tọa đàm về dự thảo chính sách bảo hiểm nông nghiệp; đánh giá tình hình thực tế, nhu cầu và khả năng triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại địa phương (8h45 ngày 15/03/2017)
134 18/GM-STC Sở Tài chính 01/03/2017 Giấy mời họp giao ban tháng 3/2017 (14h ngày 02/3/2017)
135 293/STC-VP Sở Tài chính 01/03/2017 V/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
136 38/QĐ-STC Sở Tài chính 23/02/2017 Về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ
137 23/BC-STC Sở Tài chính 17/02/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 02/2017
138 22/BC-STC Sở Tài chính 16/02/2017 BC tình hình thoái vốn nhà nước các doanh nghiệp có vốn nhà nước đến hết năm 2016; xây dựng danh mục doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020
139 11/GM-STC Sở Tài chính 15/02/2017 Giấy mời v/v làm việc về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (8h ngày 16/2/2017)
140 210/STC-VP Sở Tài chính 14/02/2017 V/V đề nghị hiệp y khen  V/V đề nghị hiệp y khen thưởng V/V đề nghị hiệp y khen thưởng
141 209/STC-NS Sở Tài chính 14/02/2017 V/v Đề nghị hạch toán giảm thu ngoài ngân sách, tăng thu bổ sung có mục tiêu năm 2016
142 10/GM-STC Sở Tài chính 07/02/2017 V/V tổ chức hội nghị triển khai thực hiện QĐ 115/QĐ-UBND
143 09/GM-STC Sở Tài chính 06/02/2017 V/V tổ chức hội nghị xác định hiện trạng, giá trị tài sản thanh lý của nhà khách tỉnh
144 186/STC-TTr Sở Tài chính 03/02/2017 V/v thực hiện kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính  
145 183/STC-NS Sở Tài chính 03/02/2017 V/v Báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016
146 173/STC-QLGCS Sở Tài chính 23/01/2017 V/v tham gia ý kiến đề xuất dự án: cải tạo, nâng cấp ĐT 289 kéo dài Ql 31 với ĐT 293 và xây dựng đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài theo hình thức hợp đồng BT
147 172/STC-NS Sở Tài chính 23/01/2017 V/v hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tỉnh năm 2016
148 171/STC-VP Sở Tài chính 23/01/2017 V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016
149 166/STC-THTK Sở Tài chính 20/01/2017 V/v tạm dừng truy cập vào hệ thống Tabmis
150 09/BC-STC Sở Tài chính 19/01/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2017

Trang