Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
151 116/STC-NS Sở Tài chính 17/01/2017 V/v Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017
152 07/TB-STC Sở Tài chính 16/01/2017 Công khai kinh phí thu, chi ngân sách năm 2016
153 07/GM-STC Sở Tài chính 13/01/2017 13h30 phút ngày 19/01/2017 tại hội trường tầng 4 Sở Tài chính
154 05/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017 V/v Thẩm định giá đất vào hồi 8h00 ngày 17/01/2017 tại phòng họp tầng 2 Sở Tài chính
155 03/GM-STC Sở Tài chính 06/01/2017 Giấy mời ngày 11/01/2017
156 14/STC-TTr Sở Tài chính 05/01/2017 Lập danh mục VB QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2016
157 04/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017 GIấy mời 9h30 ngày 13/01/2017
158 01/TTr-STC Sở Tài chính 05/01/2017 Giá đất, mức thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo
159 01/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017 Giấy mời 14h ngày 06/01/2017
160 02/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017 Giấy mời 14h ngày 05/01/2017
161 01/STC-TCDN Sở Tài chính 03/01/2017 Thành lập tổ kiểm tra về hoạt động kinh doanh xổ số điện toán trên địa bàn
162 2029/STC-NS Sở Tài chính 29/12/2016 Khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS; Quyết toán NSNN năm 2016
163 1975/STC-VP Sở Tài chính 26/12/2016 Đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2016, xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2017
164 1941/STC-QLGCS Sở Tài chính 22/12/2016 Về việc soát xét, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
165 306/TB-STC Sở Tài chính 20/12/2016 Về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của cán bộ, công chức Sở Tài chính
166 1885/STC-HCSN Sở Tài chính 16/12/2016 Báo cáo tình hình thực hiện việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ,
167 1809/STC-HCSN Sở Tài chính 06/12/2016 Chiêu sinh khóa học kế toán trưởng
168 1767/STC-QLGCS Sở Tài chính 29/11/2016 Tham gia dự thảo TT hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành QĐ XPVPHC
169 1746/STC-QLGCS Sở Tài chính 25/11/2016 Xin ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
170 281/TB-STC Sở Tài chính 21/11/2016 Danh sách CBCC nâng lương năm 2017
171 362/QĐ-STC Sở Tài chính 15/12/2016 Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2016
172 304/TB-STC Sở Tài chính 15/12/2016 Thông báo kết quả thi đua khen thưởng năm 2016
173 1614/STC-VP Sở Tài chính 10/11/2016 Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá, phân loại CBCC năm 2016
174 273/TB-STC Sở Tài chính 07/11/2016 Kết luận giao ban công tác tháng 11 năm 2016
175 1541/STC-ĐT Sở Tài chính 02/11/2016 Tham gia ý kiến dự toán quy hoạch nông thôn huyện Hiệp Hòa
176 1540/STC-VP Sở Tài chính 02/11/2016 Đăng ký rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017
177 1526/TC-ĐT Sở Tài chính 28/10/2016 Về việc tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chưa quyết toán
178 301/QĐ-STC Sở Tài chính 28/10/2016 Về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2016
179 1521/STC-NS Sở Tài chính 28/10/2016 Báo cáo các nhiệm vụ thu, chi phục vụ kỳ họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2016
180 257/TB-STC Sở Tài chính 24/10/2016 Kết luận giao ban khối Tài chính quý III năm 2016

Trang