Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
181 1484/STC-VP Sở Tài chính 20/10/2016 Đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND năm 2017
182 1381/STC-HCSN Sở Tài chính 28/09/2016 Phương án sử dụng kinh phí hộ trợ đóng BHYT cho các hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017
183 1381/STC-HCSN Sở Tài chính 28/09/2016 Phương án sử dụng kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho các hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017
184 246 /QĐ-STC Sở Tài chính 12/09/2016 V/v Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
185 243/QĐ-STC Sở Tài chính 07/09/2016 Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận 
186 242/QĐ-STC Sở Tài chính 07/09/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
187 1039/STC-PG 22/07/2016 Đăng ký trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật
188 973/STC-NS Sở Tài chính 12/07/2016 Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
189 02/HD-STC Sở Tài chính 01/07/2016 Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
190 873/STC-PG Sở Tài chính 24/06/2016 Tăng cường công tác kiểm tra niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh, trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Bắc Giang
191 528/STC-ĐT Sở Tài chính 21/04/2016 Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
192 101/QĐ-STC Sở Tài chính 23/03/2016 Quyết định Ban hành quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ
193 335/STC-TCDN 21/03/2016 Xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016
194 216/STC-VP Sở Tài chính 19/02/2016 V/v triển khai Thông tư số 185/2015/TT-BTC và hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 ,
195 325/QĐ-STC Sở Tài chính 15/12/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016
196 1425/STC-NS Sở Tài chính 28/10/2015 Về việc sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng CHính Phủ
197 249/QĐ-XLSTTR Sở Tài chính 07/10/2015 Quyết định về việc xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang
198 7519/BTC-QLCS Bộ Tài chính 08/06/2015 V/v xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
199 483/STC-PG Sở Tài chính 16/04/2015 Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực NN&PTNT thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
200 447/STC-VP Sở Tài chính 13/04/2015 V/v Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia
201 441 /STC-TH Sở Tài chính 10/04/2015 V/v Báo cáo kết quả triển khai, ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản cố định
202 08/KH-STC Sở Tài chính 18/03/2015 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam - Sở Tài chính Bắc Giang (28/8/1945-28/8/2015)
203 06/STC-NS Sở Tài chính 26/02/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã và sử dụng kinh phí chi chung sự nghiệp giáo dục năm 2015
204 205/STC-PG Sở Tài chính 09/02/2015 V/v thông báo danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải chưa giảm giá cước
205 112/STC-ĐT Sở Tài chính 22/01/2015 V/v Hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các sự án hoàn thành
206 417/QĐ-STC Sở Tài chính 17/12/2014 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2014
207 18306/BTC-HCSN Bộ Tài chính 16/12/2014 V/v kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014/2015
208 18235/BTC-QLCS Bộ Tài chính 15/12/2014 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014
209 17526/BTC-TCT Bộ Tài chính 01/12/2014 V/v triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
210 17496/BTC-QLG Bộ Tài chính 01/12/2014 V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và triển khai thực hiện TTLT 152/2014TTLT/BTC-BGTVT

Trang