Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
211 3032/QĐ-BTC Bộ Tài chính 27/11/2014 V/v đính chính thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015
212 16571/BTC-HCSN Bộ Tài chính 14/11/2014 V/v Chúc thọ, mừng thọ theo thông tư số 21/2011/TT-BTC
213 15286/BTC-QLCS Bộ Tài chính 23/10/2014 V/v hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thẩm định giá đất và hồ sơ, trình tự, thủ tục, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. 
214 221 /TB-STC Sở Tài chính 15/10/2014  Thông báo giờ làm việc mùa đông
215 12274/BTC-QLCS Bộ Tài chính 03/09/2014 Hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ
216 557/TB-BTC Bộ Tài chính 19/08/2014 Kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
217 1075 /STC-VP Sở Tài chính 11/08/2014 V/v không tổ chức tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập Ngành
218 1017/STC-TH Sở Tài chính 31/07/2014 V/V hướng dẫn bổ sung gửi hồ sơ đề nghị cấp mã số qua thư điện tử  ,
219 1007/STC-ĐT Sở Tài chính 30/07/2014 V/V hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia­
220 928/STC-NS Sở Tài chính 07/07/2014 Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
221 712/STC-HCSN Sở Tài chính 23/05/2014 Phúc đáp Tờ trình số 14/TTr-SCT, ngày 12/5/2014 của Sở Công Thương
222 554/STC-ĐT Sở Tài chính 05/05/2014 Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành
223 509/STC-TCDN Sở Tài chính 23/04/2014 Thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP
224 502/STC-TCDN Sở Tài chính 23/04/2014 Quản lý hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết
225 399/STC-TCDN Sở Tài chính 03/04/2014 Thực hiện trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn NN tại CTCP
226 394/STC-ĐT Sở Tài chính 02/04/2014 Bảo đảm tiền vay cho các HTX nhận bàn giao lưới điện hạ áp dự án REII
227 373/STC-HCSN Sở Tài chính 31/03/2014 Hướng dẫn các huyện, thành phố quản lý kinh phí bổ sung chi sự nghiệp giáo dục
228 152/STC-NS Sở Tài chính 22/01/2014 Chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị theo QĐ số 99-QĐ/TW
229 24/STC-TCDN Sở Tài chính 08/01/2014 Hướng dẫn thiết lập chứng từ
230 2133/BTC-QLCS Bộ Tài chính 19/02/2014 Công văn về việc Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2014
231 04/HDLN-TC-NN Cơ quan liên ngành 10/04/2013 Hướng dẫn bổ sung thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
232 01/HDLS:XD-TC Cơ quan liên ngành 02/01/2014 Hướng dẫn Quản lý giá các loại vật tư, vệt liệu xây dựng, thiết bị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
233 02/HDLN-TC-NN Cơ quan liên ngành 12/03/2013 Hướng dẫn Trình tự thủ tục thanh quyết toán kinh phí Đề án Nâng cao chất lượng giống thủy sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015
234 01/HD-SKH&ĐT-STC-SNN&PTNT Cơ quan liên ngành 11/03/2013 Hướng dẫn Trình tự thủ tục cấp, thanh toán kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển sản xuất nấm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015
235 08/HDLN-TC-NN Sở Tài chính 08/11/2013 Bổ sung, sửa đổi thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
236 06 /HDLN: STC-SGTVT-CT Sở Tài chính 07/10/2013 Hướng dẫn liên ngành Triển khai thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
237 1437/STC-HCSN Sở Tài chính 31/10/2013 Công văn về việc phúc đáp Đơn kiến nghị của ông Tạ Quang Lộ
238 07/HDLN-TC-NN Sở Tài chính 07/10/2013 Hướng dẫn Bổ sung thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
239 1296/STC-HCSN Sở Tài chính 02/10/2013 Công văn về việc một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Trang