Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
241 04/HDLN-TC-NN Cơ quan liên ngành 10/04/2013 Hướng dẫn bổ sung thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
242 01/HDLS:XD-TC Cơ quan liên ngành 02/01/2014 Hướng dẫn Quản lý giá các loại vật tư, vệt liệu xây dựng, thiết bị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
243 02/HDLN-TC-NN Cơ quan liên ngành 12/03/2013 Hướng dẫn Trình tự thủ tục thanh quyết toán kinh phí Đề án Nâng cao chất lượng giống thủy sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015
244 01/HD-SKH&ĐT-STC-SNN&PTNT Cơ quan liên ngành 11/03/2013 Hướng dẫn Trình tự thủ tục cấp, thanh toán kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển sản xuất nấm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015
245 08/HDLN-TC-NN Sở Tài chính 08/11/2013 Bổ sung, sửa đổi thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
246 06 /HDLN: STC-SGTVT-CT Sở Tài chính 07/10/2013 Hướng dẫn liên ngành Triển khai thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
247 1437/STC-HCSN Sở Tài chính 31/10/2013 Công văn về việc phúc đáp Đơn kiến nghị của ông Tạ Quang Lộ
248 07/HDLN-TC-NN Sở Tài chính 07/10/2013 Hướng dẫn Bổ sung thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
249 1296/STC-HCSN Sở Tài chính 02/10/2013 Công văn về việc một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Trang