102/STC-GM

Về việc triển khai KH thoái vốn, họp ngày 20/10

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 10 16, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 10 16, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời