153/GM-STC

Giấy mời tổ chức hội nghị về dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2019 với một số huyện, thành phố

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 11 7, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 11 7, 2018
Loại Văn Bản: 
Giấy mời