1550/STC-ĐT

Về việc khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 9 10, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 9 10, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn