1601/STC-VP

Về viêc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 10 11, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 10 11, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn