1871/STC-HCSN

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 10 24, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 10 24, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn