1875/STC-QLGCS

Về việc đăng tải thông tin về tài sản công trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 10 24, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 10 24, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn