1962/STC-HCSN

Về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 130/2015/NĐ-CP; NĐ số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 11 5, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 11 5, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn