1964/STC-VP

Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 11 5, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 11 5, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn