1984/STC-QLNS

Về việc quyết toán kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP bổ sung đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 11 7, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 11 7, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn