346/BC-STC

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 10; chương trình công tác quản lý giá tháng 11 năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 10 25, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 10 25, 2018
Loại Văn Bản: 
Báo cáo