Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Trích yếu: 

 Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Thời gian: 
Thứ năm, Tháng 4 5, 2018 - 10 to Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 17
Cơ quan BH: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Quyết định