Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và đề xuất diện tích chuyên dùng

Trích yếu: 

Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và đề xuất diện tích chuyên dùng

Thời gian: 
Thứ hai, Tháng 9 10, 2018 - 09 to Thứ năm, Tháng 9 20, 2018 - 17
Cơ quan BH: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Quyết định