Xin ý kiến dự thảo văn bản miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Trích yếu: 

Xin ý kiến dự thảo văn bản miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Thời gian: 
Thứ tư, Tháng 9 12, 2018 - 11 to Chủ nhật, Tháng 9 16, 2018 - 11
Cơ quan BH: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Công văn