Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, cho thuê thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

Trích yếu: 

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, cho thuê thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

Thời gian: 
Thứ hai, Tháng 4 2, 2018 - 14 to Chủ nhật, Tháng 4 15, 2018 - 14
Cơ quan BH: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Tờ trình