Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017

Buổi sáng ngày 05/7/2017, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác thực hiện tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN 6 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước.

Đồng chí Huỳnh Văn Hải, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm.

Báo cáo đánh giá: 6 tháng đầu năm 2017 nhiệm vụ tài chính - NSNN được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tài chính, chứng khoán khởi sắc; thu hút và giải ngân vốn FDI khả quan; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; khu vực dịch vụ tăng trưởng khá... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,73%, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra (6,7%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh; giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm so với yêu cầu; ngành chăn nuôi gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ; dịch bệnh và diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Đến hết tháng 6/2017, tổng thu NSNN ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016; trong đó: Thu nội địa đạt 45,6% dự toán, tăng 12,4%, không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu bán vốn cổ phần sở hữu nhà nước, thì đạt 45,5% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016, cơ bản sát với tăng trưởng kinh tế.  

Trong tổng thu NSNN nêu trên, thu NSTW ước đạt 41,5% dự toán; thu NSĐP 54% dự toán; trong đó, có 45 địa phương thu đạt từ 48% dự toán trở lên (không kể tiền sử dụng đất thì có 11 địa phương đạt trên 52%); 54 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; vẫn còn 18 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán (dưới 48%) và 9 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ, chủ yếu do một số ngành sản xuất công nghiệp có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như khai khoáng (dầu thô, khí thiên nhiên, than,...), thủy điện, sản xuất, lắp ráp ô tô, sản xuất điện thoại di động, sản xuất, chế biến thực phẩm, tăng trưởng thấp, thậm chí giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi NSNN ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2016. Chi NSNN được tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, trong phạm vi dự toán được giao và phù hợp với tiến độ thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, đã sử dụng khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW, chủ yếu để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Từ những kết quả trên, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, Bộ đã đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể:

1. Tập trung hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

2. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

3. Quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

4. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương.

5. Tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường.

6. Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công.

7. Siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

8. Chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế.

9. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 sát thực tiễn, khả thi.

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đây là cơ sở để ngành phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán NSNN được giao năm 2017. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành cần khắc phục để thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Công tác thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp; việc thực hiện thoái vốn nhà nước ở một số công ty cổ phần có vốn nhà nước còn chậm so với kế hoạch; Việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương còn chưa kịp thời, dẫn đến khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện,...

             

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đồng thời thay mặt ngành Tài chính xin hứa với Phó Thủ tướng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nỗ lực phấn đấu để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành trong năm 2017./.

(Phan Xuân Văn)