Chương trình kết nạp đảng viên Chi bộ Văn phòng

Thực hiện nghị quyết của Chi bộ Văn phòng về công tác phát triển đảng nhiệm kỳ 2017-2020. Được sự quan tâm, giúp đỡ của tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ Văn phòng, Đoàn Thanh niên và Đảng uỷ Sở Tài chính. Ngày 25/01/2018, Đảng uỷ CCQ tỉnh đã có Quyết định số 574-QĐ/ĐU về kết nạp đảng viên.

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Chi bộ Văn phòng long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Kim Oanh.

Dự buổi lễ kết nạp có Đ/c Nguyễn Thế Đán, Phó Giám đốc - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính;

Đ/c Nguyễn Thế Trung, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính, cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Văn phòng.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đ/c Phan Xuân Văn, Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Nguyễn Kim Oanh.

Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Kim Oanh đã đọc lời tuyên thề.

Đồng chí Phan Xuân Văn, Bí thư chi bộ Văn phòng giao nhiệm vụ cho đồng chí Oanh trong thời gian tới cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định; nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống; phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia tích cực các phong trào do cơ quan, đoàn thể phát động; thực hiện giữ mối liên hệ và tham gia tốt các hoạt động phong trào địa phương nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Thế Đán, Bí thư Đảng ủy Sở đã chúc mừng đồng chí Oanh trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chi bộ Văn phòng có thêm một đảng viên mới; đồng thời yêu cầu đồng chí Oanh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt lời thề trước cờ Đảng để xứng đáng là người đảng viên.

 (Phan Xuân Văn)