Đảng - Đoàn thể

Tổ chức đi thăm quan, tặng quà nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10

Nhân dịp ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Công đoàn phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức đi thăm, tặng quà người cao tuổi là bố, mẹ đẻ của cán bộ đoàn viên trong cơ quan. Năm nay, Công đoàn Sở Tài chính có 18 cụ tuổi từ 80 trở lên,...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay”

Kế hoạch số 33 -KH/ĐU ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU của Tỉnh ủy về  “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng  đối với công tác dân vận trong giai đoạn...

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 24/5/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ngày 21/6/2016, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức cho gần...

Tổ chức ra quân huấn luyện lực lượng tự về năm 2016

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện số 138/KH-BCH ngày 22/02/2016 của Ban CHQS thành phố Bắc Giang về việc Chỉ đạo huấn luyện DQTV năm 2016; Kế hoạch huấn luyện và Tiến trình biểu được Ban CHQS thành phố phê duyệt;Ngày 06/4/2016, lực lượng tự vệ Cụm 4 đã...

Đoàn thanh niên Sở Tài chính Bắc Giang hưởng ứng tháng thanh niên 2016

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016). Thực hiện các chương trình hoạt động của tháng Thanh niên năm 2016 theo Kế hoạch đề ra, ngày 19/3/2016, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Chi đoàn Thanh...

Ngày hội hiến máu tình nguyện mùa đông năm 2015

           Nối tiếp thành công của phong trào hiến máu nhân đạo, trong những năm qua, cùng với việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ cùng cộng đồng của đoàn viên thanh niên trong hoạt động hiến máu cứu...

Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12, BCH Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12, BCH Trung ương Đảng khóa XI Tải về

Tổ chức hoạt động tham quan, dã ngoại dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015).Được sự đồng ý của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan về việc tổ chức cho nữ cán bộ đoàn viên đi tham quan, dã ngoại dịp 20/10.Ngày 18/10/2015, Ban chấp hành...

Kiện toàn Hội cựu chiến binh Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

Ngày 18/8/2015, Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trao quyết định về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tài chính thay đồng chí Dương Văn Ngọc nghỉ hưu theo...

Trang

Đăng kí nhận Đảng - Đoàn thể