Hỗ trợ kỹ thuật

Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước 8.0 (23_4_2018)

https://drive.google.com/open?id=1w4nOInUTfsvmQq9qhgm6FBXksrTYdfMV

Bộ cài TABMIS2018

Bộ cài đặt TABMIS2018 tải về

Một số lưu ý khi thực hiện ứng dụng TABMIS 2018

Thực hiện Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ 01/01/2018), Kho bạc Nhà nước đã thiết lập thêm một hệ thống TABMIS theo mục lục ngân sách mới (TABMIS2018) vận...

Phần mềm Quản lý ngân sách 8.0_2017

Phần mềm Quản lý ngân sách phiên bản 32bit: tải về Phần mềm Quản lý ngân sách phiên bản 64bit: tải về

Bộ cài đặt TABMIS

Bộ cài đặt TABMIS tải về

Phần mềm Pulse Secure

  1. Phần mềm Pulse Secure đối với hệ điều hành windows 32 bit tải về 2. Phần mềm Pulse Secure đối với hệ điều hành windows 64 bit tải về

Hướng Dẫn Đổi Số Thành Chữ Trong Excel

Tải về hướng dẫn(Lê Bá Xuyên)

Một số phép tính đơn giản trong Word 2003

1. Phép cộng trong word 2003         Muốn tính tổng theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc ta chỉ cần thực hiện các bước sau:  nháy trỏ vào ô tính tổng, sau đó vào Table ----> chọn Formula -----> hiện...

Khắc phục một số lỗi trong sử dụng Word

1. Cách thay đổi trang văn bản(dọc, ngang) trong Word :          Tài liệu có nhiều trang đang là trang dọc, nếu muốn trang 3 là trang nằm  ngang thì  di chuyển trỏ đến cuối trang 2, vào Insert...

Xử lý một số tình huống trong Word 2003

          1. Khi soạn thảo văn bản, các đoạn văn bản bị gạch chân bởi các đường xanh, đỏ ngoằn nghoèo.          Cách xóa đường gạch chân như sau:  Vào Tools  ----->...

Trang

Đăng kí nhận Hỗ trợ kỹ thuật