Học nghề hệ vừa làm vừa học được đào tạo ngay tại nơi làm việc

Ngày 28/12/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (trừ ngành sư phạm).

Theo đó, trong chương trình đào tạo nghề đối với hệ vừa làm vừa học, người đứng đầu cơ sở đào tạo được quy định trong kế hoạch đào tạo về địa điểm học thực hành như sau:

Được thực hành tại doanh nghiệp, nơi làm việc của người học; nhưng phải đảm bảo trang thiết bị phục vụ việc dạy và học và sự an toàn của người dạy.

Đồng thời, khuyến khích cơ sở đào tạo nghề nghiệp phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho người học lý thuyết tại cơ sở đào tạo nghề và học thực hành hoặc tích hợp lý thuyết và thực hành tại doanh nghiệp.

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018; các khóa đào tạo được tuyển sinh và khai giảng trước ngày này được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc khóa.

Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH tải về

                                                                     (Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguồn Thư viện pháp luât)