Kinh phí của UBKT

Họ tên: 
Vũ Thị Ly
Email: 
duongngocmaichi@gmail.com
Địa chỉ: 
Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang
Câu hỏi: 

Sở tài chính có ra Công văn hướng dẫn chi kinh phí 4.000.000 của UBKT đảng ủy xã chi cho việc soạn thảo văn bản, kế hoạch, quyết định, xong lại không có căn cứ định mức chi cho việc soản thảo trên. Xin hỏi nếu chi để soạn thảo văn bản như Công văn của Sở Tài chính thì căn cứ vào văn bản nào để chi và mức chi cụ thể như thế nào?

Phản hồi: 

Sở Tài chính trả lời câu hỏi của bà Vũ Thị Ly như sau:

Số kinh phí  hỗ trợ để chi xây dựng kế hoạch, quyết định, báo cáo, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, họp đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát, xây dựng báo cáo sở kết, tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm trình Đảng ủy. Đầu năm UBKT Đảng ủy xã căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát và văn bản quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương hoặc huyện ủy (nếu có) lập dự toán chi tiết cho từng cuộc kiểm tra, giám sát nhưng tổng số tiền không vượt quá 4.000.000đ, gửi bộ phận tài chính, kế toán xã. Hàng năm bộ phận tài chính, kế toán xã thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ cho UBKT đảng ủy cấp mình và quyết toán vào nghân sách xã theo đúng quy định. 

(Ngô Văn Chương)