Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII: Ý kiến của cử tri xã Lan Giới và một số xã huyện Tân Yên

Câu hỏi: 

“Đầu năm 2017, UBND các xã đã bố trí được kinh phí và có văn bản đề nghị cho mua sắm máy vi tính và các thiết bị văn phòng vì trang thiết bị phục vụ cho hoạt động điều hành của chính quyền các xã đã xuống cấp nhưng đến nay thủ tục đấu thầu mua sắm vẫn chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến công việc ở cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính sớm xem xét giải quyết.”

Phản hồi: 

Thực hiện các quy định của Nhà nước và nhiệm vụ được giao, đến tháng 8/2017, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy định mua sắm một số hàng hóa tập trung theo danh mục quy định hai đợt (đợt 1và đợt 2 năm 2017), ký hợp đồng khung với các nhà cung cấp trúng thầu, các cơ quan, đơn vị đã triển khai mua sắm (trong đó có các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Tân Yên trong đợt tháng 6/2017).

Đây là năm đầu tiên thực hiện quy định mua sắm tập trung trên quy mô toàn tỉnh. Do thủ tục mua sắm có nhiều bước chặt chẽ, theo quy trình và cần có thời gian thực hiện từ cơ sở, đến cấp huyện, cấp tỉnh với sự tham gia của các cơ quan tư vấn; quy mô hàng hóa lớn, danh mục và chủng loại hàng hóa mua sắm đa dạng với đặc tính kỹ thuật khác nhau...Vì thế, để việc mua sắm trang bị, quản lý và sử dụng tài sản đảm bảo định mức, tiêu chuẩn quy định, có tính đồng bộ, liên thông... Trong đấu thầu mua sắm tập trung phải thực hiện nhiều bước, như:

- Tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị đăng ký mua sắm từ cơ sở, đến cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định xong trước 31/01 hằng năm, nhưng do năm đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều đơn vị đăng ký chậm nên thực tế tổng hợp xong phải mất khoảng 2,3 tháng.

- Phân loại theo dự toán, cấu hình, chủng loại tài sản theo nhu cầu thực hiện công việc của các đơn vị đăng ký (2 tuần);

- Thuê tư vấn thẩm định giá, trình Hội đồng thẩm định giá xây dựng giá gói thầu (1 tuần);

- Xây dựng hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chấm thầu (1,5 tháng).

Từ thực tiễn và những khó khăn, bất cập trên, Sở Tài chính đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề xuất UBND tỉnh giải pháp thực hiện mua sắm tập trung năm 2018 sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đăng ký, tổng hợp nhu cầu mua sắm ngay từ đầu năm (khi xây dựng và giao dự toán); tổ chức mua sắm kịp thời hàng tháng (không thực hiện theo đợt như trước đây; cho phép áp dụng mua sắm trực tiếp theo quy định của Điều 24 Luật Đấu thầu 2013 và theo quy trình quy định tại Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đối với các tài sản khác đợt mua sắm thì thực hiện đấu thầu mua sắm bình thường. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm đột xuất để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn sẽ trình UBND tỉnh cho phép thực hiện mua sắm... Mục tiêu chung là việc mua sắm tập trung đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị.

(Nguyễn Thế Trung)