Hội nghị cán bộ công chức, tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm qua; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong năm tới và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Ngày 16/01/2018, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị CBCC và tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tiến Cơi, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở;

Đ/c Vũ Quốc Hoàn, Giám đốc C.ty TNHH MTV XSKT Bắc Giang; Đ/c Trần Văn Đức, nguyên TP giá Sở Tài chính.

Các đồng chí trưởng, phó phòng Kinh tế - VP UBND tỉnh; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng và cán bộ được khen thưởng thuộc các phòng TC-KH và toàn thể CBCC và người lao động của Sở.

           Đ/c Nguyễn Đình Hiếu, thay mặt lãnh đạo Sở trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018.

           Đ/c Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở chủ trì chương trình thảo luận.

          Tại hội nghị có 6 ý kiến tham luận của các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và phòng chuyên môn thuộc Sở.

          Về cơ bản các ý kiến đồng tình và thống nhất với kết quả trong dự thảo báo cáo đã nêu. Tuy nhiên, các ý kiến đã đi sâu phân tích đánh giá những hạn chế tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp để thực hiện trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài chính nói riêng, ngành Tài chính nói chung đã đạt được trong năm 2017. Kết quả trên là sự nỗ lực, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

Bước sang năm 2018, với những thuận lợi của ngành Tài chính đã đạt được, song sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà ngành đã đề ra. Đồng chí yêu cầu toàn ngành Tài chính xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, cần nỗ lực hơn nữa để phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở Tài chính thay mặt cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện thành phố cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục ngay những hạn chế tồn tại để quyết tấm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Ngành đã đặt ra.

Để ghi nhận những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã trao tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân:

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng:

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch công đoàn Sở đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính, với những mục tiêu chủ yếu sau:

Thứ Nhất: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

Thứ Hai: 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; Từ 10%-15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên, trong đó mỗi phòng, đơn vị có ít nhất 01 người.

Thứ Ba: 100% các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó ít nhất 30% đạt xuất sắc.

Thứ Tư: 100% số hộ gia đình cán bộ, công chức trong ngành Tài chính đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hoá mới.

Thứ Năm: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan văn hoá; các tổ chức Hội, đoàn thể quần chúng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc hội nghị đại diện lãnh đạo Sở, công đoàn đã ký giao ước thi đua để cùng phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

(Phan Xuân Văn)