Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính trung hạn

Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án Hợp phần 2 Chương trình EU-PFMO do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm cho đại diện Lãnh đạo UBND, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Cục Hải quan của 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc .

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính trình bày nội dung lập Kế hoạch Tài chính 5 năm và Kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, các quy định, quy trình cần thiết để lập kế hoạch; mối quan hệ giữa kế hoạch tài chính 05 năm với kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, quan hệ giữa kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm và dự toán ngân sách hằng năm. Đồng thời cũng đưa ra những khái niệm then chốt liên quan đến lập kế hoạch tài chính trung hạn như phương thức cuốn chiếu, trần chi ngân sách, chi tiêu cơ sở và chi tiêu mới. Theo đó, Kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch tài chính được lập trong thời hạn 05 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia và của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm là kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước được lập hằng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 03 năm, kể từ năm dự toán NSNN và 02 năm tiếp theo, có tính đến diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách hiện tại và cập nhật dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch, làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán NSNN hằng năm.

                                                               (Thu Hằng)