Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tài chính - NSNN năm 2018

Ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Chính phủ.

- Đ/c Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Đinh Tiến Dũng, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và cán bộ lãnh đạo các cơ quan trong ngành Tài chính.

Tại điểm cầu Bắc Giang:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp và các đồng chí trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Đ/c Trần Xuân Hà, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.

Năm 2017: 13/13 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, thị trường tài chính, tiền tệ ổn định, tăng trưởng tín dụng đạt khá, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, hoạt động XNK tiếp tục phát triển, thu hút và giải ngân vốn FDI tăng mạnh... Một số kết quả nổi bật mà ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2017, đó là:

Điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế:

Đến hết 31/12/2017, thu cân đối NSNN ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội đạt mức động viên 25,6% so GDP; trong đó, thuế phí 21,% GDP.

Bộ Tài chính đã chú trọng khai thác nguồn thu và mở rộng cơ sở thuế; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế (đến hết tháng 11/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thu được gần 39,9 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2016 chuyển sang, tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2016; cơ quan Hải quan đã thực hiện xử lý và thu hồi 589,7 tỷ đồng nợ thuế phát sinh từ ngày 31/12/2016 trở về trước).

Tính đến 31/12/2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; chi ĐTPT nguồn NSNN đạt khoảng 75,9% dự toán, vốn TPCP đạt khoảng 23,5% dự toán (năm 2016 tương ứng đạt 77% và 45,3% dự toán).

Bội chi NSNN năm 2017 được giữ trong mức đánh giá báo cáo Quốc hội (174,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,48%GDP thực hiện). Trên cơ sở kết quả thu và cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai và sử dụng nguồn lực tại chỗ theo quy định, cân đối NSTW và các địa phương cơ bản được đảm bảo.

Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh:

Năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội thông qua: 02 dự án luật, 01 nghị quyết; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 01 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 85 đề án (trong đó: 63 nghị định, 11 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 đề án khác); ban hành theo thẩm quyền 131 thông tư tập trung vào các cơ chế, chính sách, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Bộ đã trình Chính phủ ban hành 63 nghị định (bằng 47% tổng số nghị định Chính phủ đã ban hành trong năm 2017). Điểm nhấn trong công tác xây dựng thể chế năm 2017 là Bộ Tài chính đã xây dựng và trình ban hành đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật NSNN. Đồng thời, đã trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các lĩnh vực về cải cách thủ tục hành chính, về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, về quản lý giá, công tác thanh tra, kiểm tra,... được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2017.

Mục tiêu tổng quát  

Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 07/-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018.

Ưu tiên các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế; tăng cường cải cách TTHC. Quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực NSNN, song song với huy động tối đa các nguồn lực tài chính khác để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Nhiệm vụ chủ yếu về NSNN năm 2018

Dự toán thu cân đối NSNN là 1.319,2 nghìn tỷ đồng; trong đó: dự toán thu nội địa 1.099,3 nghìn tỷ đồng, dự toán thu dầu thô 35,9 nghìn tỷ đồng, dự toán thu cân đối từ hoạt động XNK 179 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chi NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng; trong đó: dự toán chi ĐTPT là 399,7 nghìn tỷ đồng, dự toán chi thường xuyên NSNN là 940,74 nghìn tỷ đồng, dự toán chi trả nợ lãi là 112,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả nợ gốc của NSNN khoảng 159,74 nghìn tỷ đồng.

Dự toán bội chi NSNN là 204 nghìn tỷ đồng (3,7%GDP); trong đó: bội chi NSTW 3,5%GDP (195 nghìn tỷ đồng); bội chi NSĐP 0,2%GDP (9 nghìn tỷ đồng).

Nhiệm vụ huy động vốn là 363,28 nghìn tỷ đồng, trong đó để bù đắp bội chi 206,15 nghìn tỷ đồng, để trả nợ gốc 157,1 nghìn tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, Bộ Tài chính tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển SX-KD, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Tổ chức điều hành dự toán chi NSNN tích cực, chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng dự toán được giao và khả năng thu NSNN. Giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định (3,7%GDP); phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN.

Triển khai huy động vốn theo kế hoạch; tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài. Phấn đấu đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9%GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5%GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6%. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững.

Hai là, đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, KBNN, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ba là, tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa DNNN theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Tập trung triển khai sắp xếp DNNN giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bốn là, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do nhà nước quản lý; từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước sang cơ chế đặt hàng.

Năm là, tổ chức phổ biến, quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Sáu là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá; thực hiện quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; phát triển và nâng cao chất lượng thị trường dịch vụ tài chính; tiếp tục hoàn thiện thị trường kế toán, kiểm toán.

Bảy là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Tám là, chủ động hội nhập tài chính quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, quốc tế; tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTA đã ký kết.

Chín là, tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động SX-KD trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 diễn ra bình thường; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường. Chủ động điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn chi trả lương, các chính sách ASXH và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong dịp Tết này.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2017. Kết quả trên là sự nỗ lực, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhẳm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát,...

Bước sang năm 2018, với những thuận lợi của ngành Tài chính đã đạt được, song sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà ngành đã đề ra. Đồng chí yêu cầu toàn ngành Tài chính xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, cần nỗ lực hơn nữa để phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính xin tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng, và xin hứa trong năm 2018 tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục ngay những hạn chế tồn tại để quyết tấm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Ngành đã đặt ra/.

 (Phan Xuân Văn)