Hội thi tin học cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017

Ngày 29/9/2017 thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh để nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT phục vụ tốt công tác cải cách hành chính tại các cấp, các ngành, Sở Thông tin truyền thông tổ chức “Hội thi Tin học cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017”.

Tham gia hội thi, Sở Tài chính Bắc Giang có 2 cán bộ công chức:

Cán bộ chuyên trách CNTT: Phạm Thị Quỳnh Chi

Cán bộ không chuyên về CNTT: Nguyễn Đức Thắng

Hội thi diễn ra trong 01 ngày 29/9/2017 với sự tham gia của 65 thí sinh.

(Nguyễn Đức Thắng)