Hội thi tin học cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2018

Sáng ngày 28/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi Tin học cho cán bộ, công chức viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2018.

Đồng chí Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội thi

Hội thi có 56 thí sinh tham dự, trong đó có 29 thí sinh dự thi khối chuyên trách về Công nghệ thông tin (CNTT), 27 thí sinh dự thi khối không chuyên về CNTT. Sở Tài chính Bắc Giang có 02 thí sinh dự thi: 01 cán bộ chuyên trách về CNTT và 01 cán bộ không chuyên về CNTT.

Các thí sinh chuyên trách về CNTT thực hiện 02 hình thức là thi trắc nghiệm trình độ chuyên môn (thời gian 60 phút) và thi kiến thức quản lý nhà nước về CNTT (thời gian 120 phút), các thí sinh không chuyên về CNTT  thực hiện 02 hình thức là thi trắc nghiệm (thời gian 60 phút)  và thi thực hành trên máy tính (thời gian 90 phút) .  

Thông qua hội thi sẽ giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng, thực hiện tốt công việc của mình, đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu ứng dụng CNTT, nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT, phục vụ tốt công tác cải cách hành chính tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

(Quỳnh Chi)