Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 42 Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018 15/10/2018
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 41 Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 08/10/2018
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 40 Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 01/10/2018
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 39 Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018 24/09/2018
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 38 Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018 17/09/2018
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 37 Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018 10/09/2018
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 36 Từ ngày 03/09/2018 đến ngày 09/09/2018 03/09/2018
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 35 Từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018 27/08/2018
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 34 Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 26/08/2018 20/08/2018
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 32 Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018 06/08/2018
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 31 Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018 30/07/2018
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 30 Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 29/07/2018 20/07/2018
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 29 Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018 16/07/2018
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 28 Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018 09/07/2018
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 27 Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018 02/07/2018
16 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 26 Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018 27/06/2018
17 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 24 Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018 11/06/2018
18 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 23 Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018 04/06/2018
19 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 22 Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018 29/05/2018
20 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 21 Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018 21/05/2018
21 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 19 Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018 07/05/2018
22 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 18 Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/05/2018 02/05/2018
23 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018 17/04/2018 ,
24 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 15 Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018 09/04/2018
25 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 14 Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018 03/04/2018
26 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 13 Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018 27/03/2018
27 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 12 Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018 20/03/2018
28 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 11 Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018 12/03/2018
29 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 10 Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018 05/03/2018
30 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 9 Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018 27/02/2018
31 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 5 Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018 29/01/2018

Trang