Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
32 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 36 Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017 30/08/2017
33 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 35 Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017 21/08/2017
34 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 34 Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017 15/08/2017
35 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 33 Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017 09/08/2017
36 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 31 Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017 26/07/2017
37 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 30 Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017 18/07/2017
38 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 29 Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017 12/07/2017
39 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 27 Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017 27/06/2017
40 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 26 Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017 21/06/2017
41 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 23 Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017 31/05/2017
42 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 22 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017 25/05/2017
43 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 21 Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017 19/05/2017
44 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 20 Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017 10/05/2017
45 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 17 Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017 19/04/2017
46 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017 13/04/2017
47 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 15 Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017 05/04/2017
48 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 14 Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017 30/03/2017
49 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 12 Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017 15/03/2017
50 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 11 Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017 10/03/2017
51 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 10 Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017 03/03/2017
52 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 9 Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017 24/02/2017
53 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 8 Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017 14/02/2017
54 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 7 Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017 08/02/2017
55 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 4 Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017 19/01/2017
56 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 3 Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 10/01/2017
57 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 2 Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017 03/01/2017
58 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017 27/12/2016
59 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016 20/12/2016
60 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016 13/12/2016
61 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016 06/12/2016
62 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016 29/11/2016

Trang