Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
63 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016 15/11/2016
64 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016 08/11/2016
65 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016 01/11/2016
66 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016 25/10/2016
67 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016 18/10/2016
68 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016 11/10/2016
69 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016 04/10/2016
70 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016 27/09/2016
71 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016 20/09/2016
72 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 3 Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016 12/01/2016
73 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 6 Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 08/02/2015 03/02/2015
74 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 5 Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 01/02/2015 27/01/2015
75 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 4 Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 25/01/2015 21/01/2015
76 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 3 Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 18/01/2015 12/01/2015
77 Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần thứ 2 năm 2015 (Từ Thứ 2, 05/01/2015 đến Chủ nhật, 11/01/2015) 05/01/2015

Trang