Lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến mang lại trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

          Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) vào thực hiện việc giải quyết TTHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

          Lợi ích việc áp dụng DVCTT:

          Thời gian qua, việc ứng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng DVCTT giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của TTHC; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ TTHC... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua DVCTT giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký TTHC phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức DVCTT mức độ 4, mọi việc liên quan đến TTHC, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm …

          Kết quả đạt được khi áp dụng DVCTT:

          Từ những lợi ích của DVCTT mang lại, từ ngày 01/3/2016, Sở Tài chính đã chính thức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trả kết quả của 06 TTHC về cấp mã số ĐVQHNS qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các tổ chức, cá nhân đăng nhập vào hệ thống cấp mã số http://mstt.mof.gov.vn để kê khai thông tin là gửi được hồ sơ đến Sở Tài chính.

          Qua quá trình triển khai, ứng dụng, cùng với việc tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho gần 300 cán bộ làm công tác tài chính, kế toán, cán bộ liên quan đến công tác cấp mã số đại diện cho các Sở, ban, ngành, ban quản lý dự án, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. DVCTT đã đạt được những kết quả tích cực, lượng hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống DVCTT ngày càng tăng cao. Rút ngắn thời gian xử lý và trả kết xuống còn 02 ngày (trước đây thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ từ 3 đến 5 ngày). Hiện tại, với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Sở Tài chính cấp mã số điện tử ngay trong ngày.

          Cụ thể: Năm 2016, số hồ sơ tiếp nhận là 1.460 hồ sơ (trong đó nhận trực tuyến là 281 hồ sơ). Đến giữa tháng 11/2017, với tổng số hồ sơ nhận được là 1.593 hồ sơ (trong đó nhận trực tuyến là 1.324 hồ sơ), dự kiến trong những năm tiếp theo sẽ có 100% hồ sơ về cấp mã số ĐVQHNS nhận và trả kết qua qua DVCTT.

          Một số hạn chế, tồn tại:

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng DVCTT trong giải quyết TTHC vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Trình độ CNTT của một bộ phận người dân không đồng đều, không thường xuyên tiếp xúc với mạng internet. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn còn tâm lý muốn đến làm việc trực tiếp với cơ quan Nhà nước hơn là gửi hồ sơ qua mạng, vì với suy nghĩ rằng không biết hồ sơ gửi qua mạng có được giải quyết hay không, liệu hồ sơ của mình đã đầy đủ hay chưa, có vấn đề gì xảy ra với hồ sơ đó không. Ngoài ra, hệ thống mạng không phải lúc nào cũng thông suốt, đôi khi còn gặp trục trặc trong việc truyền tải dữ liệu nên việc cập nhật vào hệ thống để gửi được hồ sơ đi cũng còn gặp một số khó khăn...

          Giải pháp tăng cường áp dụng DVCTT:

          Nhằm phát huy những hiệu quả đã đạt được trong quá trình triển khai DVCTT thời gian qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm tiếp theo, cần thực hiện một số giải pháp sau:

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân tham gia sử dụng DVCTT, cho họ biết những lợi ích đạt được khi tham gia DVC;

          Đánh giá, khảo sát ý kiến người dân về những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng DVCTT, đồng thời, xây dựng cơ chế khuyến khích đối với việc sử dụng DVCTT, đó là giảm thời gian giải quyết đối với các hồ sơ nộp trực tuyến so với cách nộp hồ sơ tại đơn vị cung cấp dịch vụ;

          Tăng cường sự đảm bảo về an toàn và bí mật thông tin của các cá nhân khi sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử;

          Đối với tổ chức, cá nhân: Nâng cao nhận thức và tích cực tham gia DVCTT, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho mình nhằm giảm thời gian, chi phí, thủ tục trong giải quyết TTHC, góp phần chung tay cải cách hành chính với chính quyền các cấp.

                                                                              (Nguyễn Thị Huệ)