Lực lượng tự vệ Sở Tài chính tham gia bắn đạn thật năm 2017

Căn cứ Công văn số 302/BCH-TM ngày 16/5/2017 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Giang về việc kiểm tra bắn đạn thật bài 1 mục tiêu ẩn hiện ban ngày cho chiến sỹ DQTV năm thứ 2 đến năm thứ 4.

Ngày 31/5/2017, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Tài chính đã cử đoàn vận động viên tham gia kiểm tra bắn đạn thật tại Trường bắn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên.

Theo đó, các chiến sỹ tự vệ tham gia kiểm tra bắn đạn thật ở 3 tư thế: Nằm bắn, Quỳ bắn và Đứng bắn bằng súng trường K63 với số lượng 9 viên đạn cho 3 tư thế bắn (mỗi tư thế 3 viên).

Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có một đồng chí đạt loại khá. Đây là kết quả bước đầu, tạo tiền đề cho lực lượng tự vệ Sở chuẩn bị tham gia Hội thao quốc phòng lực lượng DQTV thành phố Bắc Giang do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức vào trung tuần tháng 6/2017.

Đạt được kết quả trên do Ban chỉ huy quân sự Sở đã bám sát kế hoạch, tiến trình biểu và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực lượng tự vệ./.

(Phan Xuân Văn, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Sở)