Triển khai trang bị phần mềm quản lý tài sản cố định cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Chủ đầu tư: 
Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
Tổng mức đầu tư: 
4 000 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, Tháng 6 10, 2015 to Thứ sáu, Tháng 10 16, 2015
Tình trạng: 
Đã hoàn thành