Sở Tài chính công bố quyết định thanh tra ngân sách nhà nước huyện Hiệp Hòa

Ngày 18/7/2016, tại trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa , đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra ngân sách nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa và đại diện lãnh đạo Công an huyện, Quân sự huyện, Chi cục thuế huyện, Kho bạc nhà nước huyện, các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện Hiệp Hòa.

Theo Quyết định số 196/QĐ-STC ngày 13/7/2016 của Giám đốc Sở Tài chính, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc lập, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước; việc chấp hành ngân sách nhà nước; việc quyết toán ngân sách nhà nước; việc thực hiện các quy định về chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán và chấp hành Luật Kế toán trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Thời kỳ thanh  tra  là năm 2014, 2015 các vấn đề có liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra; Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc trực tiếp, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 5 thành viên do ông Nguyễn Thành Chi, Chánh thanh  tra Tài chính làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Cơi khẳng định mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong công tác lập, quyết định dự toán, chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Hiệp Hòa. Từ đó có những kiến nghị nhằm đưa công tác quản lý và điều hành ngân sách ngày càng tốt hơn đồng thời qua đó kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách, chế độ chưa phù hợp với thực tế.

Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa chủ động phối hợp với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về công tác quản lý tài chính trên địa bàn huyện trong năm 2014, 2015. Về phía đoàn thanh tra cần xây dựng kế hoạch chi tiết, tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, bám sát kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt để cuộc thanh tra thực hiện đúng tiến độ, mục đích và yêu cầu đã đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Phạm Văn Thịnh yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ có liên quan phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ./.

(Thu Trang)