Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bắc Giang

1. Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bắc Giang tải về

2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bắc Giang tải về

3. Phụ lục 03 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần tải về

4. Kế hoạch thoái vốn 1333/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần tải về

5. Quy chế bán đấu giá CP nhà nước tại các công ty CP tải về