Dự án Đầu tư phát triển Công nghệ thông tin ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang đến năm 2010

Chủ đầu tư: 
Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
Tổng mức đầu tư: 
1 000 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Chủ nhật, Tháng 1 1, 2006 to Thứ sáu, Tháng 12 31, 2010
Tình trạng: 
Đã hoàn thành