Triển khai trang bị phần mềm quản lý tài sản cố định cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2014

Sở Tài chính đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm triển khai cho 393 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chủ đầu tư: 
Sở Tài chính Bắc Giang
Tổng mức đầu tư: 
1 965 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ tư, Tháng 1 1, 2014 to Thứ tư, Tháng 12 31, 2014
Tình trạng: 
Đã hoàn thành