Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban khối Tài chính Quý III năm 2017

Ngày 30/10/2017 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2017 các cơ quan trong khối Tài chính (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Quản lý các KCN tỉnh) nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ dự toán 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện những tháng cuối năm 2017 và thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các cơ quan nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan của các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Quản lý các KCN tỉnh.

9 tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong khối đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành chi NSNN năm 2017 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2017 đạt 4.293,7 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 1.546,5 tỷ đồng; thuế XNK 812,4 tỷ đồng), đạt 92,9% dự toán năm và tăng 16,8% so cùng kỳ. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT thì thu nội địa 1.918,3 tỷ đồng, đạt 69,9% dự toán tỉnh giao và tăng 13,4% so cùng kỳ. Chi Ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm 7.731,1 tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm và tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.132,4 tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán; chi thường xuyên 5.586,8 tỷ đồng bằng 69,5% dự toán năm, tăng 11,5% so cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, nhằm nâng cao kỷ luật tài chính đồng thời giúp cho các cơ quan, đơn vị quản lý chi tiêu, sử dụng tài chính ngân sách theo đúng quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận 9 tháng đầu năm 2017 các cơ quan trong khối tài chính đã duy trì nề nếp các nhiệm vụ chuyên môn, cơ bản chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất; có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các cơ quan trong khối nhằm phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao; để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017 theo dự toán được giao, trong thời gian tới các cơ quan trong khối tài chính cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung: Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2017; Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017

Các cơ quan trong khối rà soát lại nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình và các chỉ tiêu đã xây dựng để có giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất và sự phối kết hợp giữa các cơ quan trong khối. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát của các đơn vị trong khối.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Cơ quan thuế: Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được UBND tỉnh giao; đối với một số chỉ tiêu thu dự báo không đạt dự toán, phấn đấu bù đắp bằng một số lĩnh vực thu có khả năng tăng thu. Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các biện pháp chống thất thu ngân sách.

2.2. Cơ quan Tài chính: Phối hợp với cơ quan thuế nắm bắt tình hình từng khoản thu trên địa bàn năm 2017 để có biện pháp điều hành ngân sách cuối năm; chủ động nguồn để bù đắp khi hụt thu ngân sách xảy ra. Phối hợp với KBNN tỉnh xử lý dứt điểm dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB của các dự án kéo dài nhiều năm. Có biện pháp để thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi các công ty lâm nghiệp và công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp trong năm 2017. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kiến nghị, kết luận của thanh tra, kiểm toán. Hoàn thiện các báo cáo (Phân tích Quyết toán NSNN năm 2016; tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2018) trình HĐND tỉnh.

2.3. Cơ quan Kho Bạc Nhà nước: Duy trì nề nếp, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN theo dự toán, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; tập trung đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc thu hồi dứt điểm dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB của các dự án kéo dài nhiều năm.

2.4. Chi cục Hải quan quản lý các KCN: Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và các vùng phụ cận; kịp thời nắm bắt, giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp để có biện pháp xử lý. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong địa bàn tỉnh và ngành hải quan để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục đôn đốc thu nợ đọng thuế góp phần tăng thu ngân sách, giảm thiểu nợ đọng.

(Khổng Thị Thu)